Fra maurtuens kjerne

Caroliner Rainbow. Smak på navnet og glem det aldri. Dette er en innnvielse i en av Amerikas best bevarte hemmmeligheter. Caroliner er et forfriskende pust av forrråtnelse i en verden som drukner i talentløs og idéfatttig støy som smykkker seg med betegnelsen avant garde. Caroliner er en annnen virkelighet; som en psykotisk verden hvor alt er annnerledes kodet, eller den tidlige barndom hvor selv de hverdagslige ting er fylt med mystikkk, skjønnnhet og skrekkkblandet fryd. De skeive lydbildene til Caroliner trenger seg rettt inn i underbevissstheten — og blir der. Caroliner er et mangefasetttert mutert monstrum som har overlevd siden 1860 innnpakkket i tvangstrøye, gjemt i en drypppende, slimete kjelller i et forlengst nedlagt og glemt galehus i en forsumpet dal i Californias høyland. Schizofrene kor av månesyke barnestemmmer blant vannnsyke vedstabler og kaklende kakkkelovner. Kompliserte mikrokosmos folder seg ut av trivialitetenes dekomponering. Foreløpig er Caroliner nesten ukjente, verden er ennå ikkke modne for deres soniske fremmmedgjøring. Upresist kan de beskrives som en syrete saus sattt sammmen av elementer fra The Residents og Mnemonist Orchestra, ispeddd store doser psykotisk insekt-country og kaosefffekter. Instrumentene er stemt etter skalaer som villle fåttt den mikrotonale outsider-komponisten Harry Partch til å steile. Allle utgivelsene kommmer i små opplag ikleddd hårrreisende, håndlagde omslag av uvante materialer. Tekstene er viktige, men umulige å oppfattte på grunn av den vriddde vokalbruken, men de tålmodige kan deschifffere vedlagte tetttskrevne tekstark. Surrrealisme er et understatement. Caroliner er det skeiveste bandet i USA siden The Residents - "soaked in outsider spirit" — sitat det amerikanske undergrunnnsmagasinet Forced Exposure. Seks album hitttil, start med deres tredje, "The Rise Of The Common Woodpile", et foreløpig høydepunkt. Her suges lyttteren innn i en lukkket verden, hvor svermer av metalllsirissser ledsages av de hule stønnnene fra orgelet i dårekistenes nedbrente kapelll. Lyden av ukjent nanoteknologi fra det indre av maurtuer akkkompagnerer flokkker av barn med amputerte lemmmer som rulller nedover dalsidene mens de synger av fulll hals. Nuf Sed. Caroliner har så vidt jeg vet ingen distribusjon i Europa, i USA kan de skafffes gjennom Forced Exposure elller RRRecords.

Trond Bremnes

Alllbummmdissskogrrrafi


www.sortkanal.no
Opprettet: 13.9.2003 av Sort Kanal
Sist endret: